1. Sözleşmenin Onaylanması
   
Sitemiz üyesi olmak için,
önce kayıt formumuzu doldurmanız ve Sitemiz üyelik sözleşmesi
hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt
formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir
hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Sitemiz sözleşmesine
uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.
2. Hizmetlerin Tanımı
Sitemiz sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından ürün siparişi verme imkanı sunar.
3. Sitemiz üyelik sistemi

    Sitemiz üyesi kendisinin belirleyeceği bir ‘E-mail’ ve ‘şifre’ye sahip olur.
   
‘Şifre’ sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman
şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamıyle
kullanıcının sorumluluğundadır. Sitemiz, şifre kullanımından doğacak
problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
    Sitemiz kullanıcıyı
sadece Türkiye’nin tüm illerine satış yapar fakat satış coğrafyasında
değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
    KullanıcınınSitemiz
ürünlerini satın alabilmesi için veya hizmetlerimizden yararlanabilmesi
için, üyelik bilgileri ile sisteme giriş yapması gerekmektedir. Bu işlem
Sitemiz’ ye ‘login’ olmak şeklinde tanımlanmıştır.

4. Üye’nin yükümlülükleri
Üye Sitemiz servislerinden yararlandığı sırada,

   
Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin
gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre
unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait
olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
    Sitemiz
tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Sitemiz’a
ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
   
Sitemiz servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce,
ifade, Sitemiz ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik
bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Sitemiz’un bu
dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
   
Sitemiz tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından
büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Sitemiz’un sorumlu
olmayacağını,
    Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak,
ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve
dosyalardan Sitemiz’un sorumlu olmayacağını,
    Sitemiz’ da sunulan
hizmetlere Sitemiz tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz
şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi,
değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere
uymadığı durumlarda Sitemiz’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi
zararları ödemeyi,
    Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Sitemiz’un sorumlu olmayacağını,
    Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
    Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları/isimleri genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
    Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
    Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
   
Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı,
yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı,
basmamayı, dağıtmamayı,
    Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da
hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket,
yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
    Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
   
Sitemiz servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde
edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu,
kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer
kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin
kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Sitemiz’dan
tazminat talep etmemeyi,
    Sitemiz’ dan izin almadan Sitemiz servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
    Sitemiz’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
   
Kurallara aykırı davrandığı takdirde Sitemiz’un gerekli müdahalelerde
bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına
sahip olduğunu,
    Sitemiz’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
   
Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve
zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi
olmayan postaları dağıtmamayı,
    Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
    Üye kendi  adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
   
Müşteriler mal teslimi sırasında servisin daha onceden kendilerine
bildirilmiş olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün
kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
    Ürün bir başka şahıs
tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi,  ürünü kendisine
teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair”
ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge
imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile
siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

5. Sitemiz’a verilen yetkiler

    Sitemiz herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
   
Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından
dolayı Sitemiz’ un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir
sorumluluğu olmayacaktır.
    Giriş E-mail adresi ve şifresi Sitemiz
tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından
sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Sitemiz, tüm alanları doldurmuş
olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan
müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini
kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak
engelleyebilir.
    Sitemiz, servislerinin zamanında, güvenli ve
hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların
doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap
vereceğini taahhüt etmez.
    Sitemiz üyelerin servislerden
yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların
bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme
yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Sitemiz
sorumlu tutulmayacaktır.
    Sitemiz kendi ürettiği ve/veya dışardan
satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin
mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
   
Sitemiz’un satışları, kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların ürünleri 
o anki mevcudiyetiyle sınırlıdır.Sitemiz ilgili firmada bulunmayan
ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir
edilmesiyle Sitemiz ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.
    Sitemiz’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.
   
Sitemiz, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde
üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Sitemiz’un sorumlu olmadığını
kabul eder.
    Sitemiz, ileride doğacak teknik zaruretler ve
mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler
yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler
ilave edebilir.
    Sitemiz üyelik gerektirmeyen servisleri zaman
içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Sitemiz ilave
servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen
değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması:
Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
7. Vergilendirme:
Bu
sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden
kaynaklanan işlemler Sitemiz şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen
sözleşmeye yansıtılır.
8. Ürün Teslimatı:
Sitemiz veya ‘Tedarikçi
Firma’ tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde
belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu ürünler kesinlikle
başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin
bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı icin doğacak kanuni
yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.
9. Ürün İadesi:
Ürün
iadesi her üründe ayrı ayrı olarak belirtilmektedir. Süreç içerisinde
iade şartları formatı değiştirilebilir. Ürün iadesinde, ürünün
belirtilen ‘iade şartları’ geçerlidir. Sitemiz bu iade şartlarının
dışında yapılan hiçbir iadeyi kabul etmez.
10. Sitemiz kayıtlarının geçerliliği
Üye
bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Sitemiz’un defter kayıtlarıyla,
mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde
anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini
ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Sitemiz
kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu
hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan
ve taahhüt eder.
11. Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili
olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler,
hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair)
uygulanacaktır.
12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İş bu
sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların
çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra
Müdürlükleri yetkili olacaktır.
13. Yürürlük
Kullanıcı kayıt
formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş
verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak
yürürlüğe girer.
14. Fesih
Sitemiz dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir

Leave a Comment

Your email address will not be published.